"wear placards" — Słownik kolokacji angielskich

wear placards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś plakaty
  1. wear czasownik + placard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Convicts wore placards summing up their offense, and on the way to the gallows were stopped at churches to make an amende honorable, a ceremonial plea for forgiveness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo