"wear padding" — Słownik kolokacji angielskich

wear padding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podbicie odzieży
  1. wear czasownik + padding rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Players generally do not wear helmets or padding, except for goalies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo