"wear mail" — Słownik kolokacji angielskich

wear mail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież poczta
  1. wear czasownik + mail rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She wears mail and carries a sword like a warrior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo