"wear layers" — Słownik kolokacji angielskich

wear layers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś warstwy
  1. wear czasownik + layer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, he noted, many were wearing several layers of clothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo