"wear jumpsuits" — Słownik kolokacji angielskich

wear jumpsuits kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a jumpsuit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kombinezony
  1. wear czasownik + jumpsuit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And why was she wearing a jumpsuit at two in the morning?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo