"wear jewels" — Słownik kolokacji angielskich

wear jewels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś klejnoty
  1. wear czasownik + jewel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was wearing enough jewels to live off of for years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo