"wear jewelry" — Słownik kolokacji angielskich

wear jewelry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biżuteria odzieży
  1. wear czasownik + jewelry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No one, including the center's 44 women, is allowed to wear elaborate jewelry.

powered by  eTutor logo