"wear jewellery" — Słownik kolokacji angielskich

wear jewellery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biżuteria odzieży
  1. wear czasownik + jewellery rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Old Man generally sports moustace and wear no or very less jewellery.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo