"wear galoshes" — Słownik kolokacji angielskich

wear galoshes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zedrzyj kalosze
  1. wear czasownik + galosh rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was like we were wearing galoshes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo