"wear furs" — Słownik kolokacji angielskich

wear furs kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear fur
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś futra
  1. wear czasownik + fur rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When they're on the inside, nobody need know you're wearing fur.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo