"wear fezzes" — Słownik kolokacji angielskich

wear fezzes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś fezy
  1. wear czasownik + fezzes rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Filipino units organised in the early days of US rule briefly wore black fezzes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo