"wear dreadlocks" — Słownik kolokacji angielskich

wear dreadlocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dredy odzieży
  1. wear czasownik + dreadlocks rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After wearing dreadlocks for 13 years, Butler cut them off in early 2008.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo