"wear berets" — Słownik kolokacji angielskich

wear berets kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a beret
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś berety
  1. wear czasownik + beret rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Certain police personnel also wear a blue or black beret.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo