"wear beret" — Słownik kolokacji angielskich

wear beret kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a beret
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): beret odzieży
  1. wear czasownik + beret rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Certain police personnel also wear a blue or black beret.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo