"wear an overcoat" — Słownik kolokacji angielskich

wear an overcoat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś płaszcz
  1. wear czasownik + overcoat rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was cold in the hall and people were wearing overcoats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo