"wear a wetsuit" — Słownik kolokacji angielskich

wear a wetsuit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś piankę
  1. wear czasownik + wetsuit rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Swimming felt like that too, even when she was wearing a wetsuit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo