"wear a sweater" — Słownik kolokacji angielskich

wear a sweater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś sweter
  1. wear czasownik + sweater rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She still wore her sweater, but he didn't seem to care.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo