"wear a sash" — Słownik kolokacji angielskich

wear a sash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś szarfę
  1. wear czasownik + sash rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Those things are left to others, none of whom wear a sash.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo