"wear a jumper" — Słownik kolokacji angielskich

wear a jumper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pulower
  1. wear czasownik + jumper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was wearing jumpers with bears to school, because her mother said so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo