"wear a jerkin" — Słownik kolokacji angielskich

wear a jerkin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kamizelkę
  1. wear czasownik + jerkin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was wearing a padded jerkin and leather hose.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo