"wear a helm" — Słownik kolokacji angielskich

wear a helm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś ster
  1. wear czasownik + helm rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps it would be a wise choice to gradually have him wear a helm as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo