"wear a headband" — Słownik kolokacji angielskich

wear a headband kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś przepaskę na czole
  1. wear czasownik + headband rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has green hair and is almost always seen wearing a headband.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo