"wear a gown" — Słownik kolokacji angielskich

wear a gown kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś suknię
  1. wear czasownik + gown rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another woman walked into view, wearing a gown of similar material to the last one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo