"wear a collar" — Słownik kolokacji angielskich

wear a collar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kołnierzyk
  1. wear czasownik + collar rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had told her what wearing a collar meant to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo