"wear a bra" — Słownik kolokacji angielskich

wear a bra kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś stanik
  1. wear czasownik + bra rzeczownik
    Silna kolokacja

    First time since he'd met her, she was wearing a bra.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo