"wear a blazer" — Słownik kolokacji angielskich

wear a blazer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś marynarkę
  1. wear czasownik + blazer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He, too, had seen that the new kid was wearing a tie and a blue blazer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo