"wear Dockers" — Słownik kolokacji angielskich

wear Dockers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś Dokerów
  1. wear czasownik + docker rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The men and women, shown wearing Dockers in photographs shot by Carter Smith, include activists as well as the inevitable actors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo