Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"waterfowl season" — Słownik kolokacji angielskich

waterfowl season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku ptaka wodnego
  1. waterfowl rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In waterfowl season there are a few cars, but "for the balance of the year I'll walk this road and never see a soul," he says.

    Podobne kolokacje: