BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"w pobliżu do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w pobliżu do czegoś" po polsku

w pobliżu do czegoś

idiom
  1. in the neighborhood of something
    • w pobliżu do czegoś, w okolicy czegoś
      I live in the neighborhood of my office which is very comfortable. (Mieszkam w pobliżu mojego biura, co jest bardzo wygodne.)
      I've always wanted to live in the neighborhood of a city centre. (Zawsze chciałem mieszkać w okolicy centrum miasta.)

powered by  eTutor logo