BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"in the neighborhood of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in the neighborhood of something" po angielsku

in the neighborhood of something

idiom
  1. w pobliżu do czegoś, w okolicy czegoś
    I live in the neighborhood of my office which is very comfortable. (Mieszkam w pobliżu mojego biura, co jest bardzo wygodne.)
    I've always wanted to live in the neighborhood of a city centre. (Zawsze chciałem mieszkać w okolicy centrum miasta.)

powered by  eTutor logo