"vulnerable stage" — Słownik kolokacji angielskich

vulnerable stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narażona scena
  1. vulnerable przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once they're past that vulnerable, slug-bait early stage, your work is pretty much done, bar watering during dry patches.