TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"veteran" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "veteran" po angielsku

veteran ***
vet AmE potocznie *

elderly-war-veteran-in-front-line-during-veteran-ceremony ...
rzeczownik
 1. weteran [policzalny]
  As a 25-year veteran of television, she knew how to get on the air. (Jako weteranka telewizji od 25 lat, wiedziała jak dostać się w eter.)
  He's a war veteran who served in the United States Navy. (On jest weteranem wojennym, który służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych.)
  I'm a vet, and I know how to handle a gun. (Jestem weteranem, wiem jak się obchodzić z bronią.)
 2. kombatant, kombatantka [policzalny]
  Most of the veterans were able to go on with their lives after the war. (Większość kombatantów mogła żyć swoim życiem po wojnie.)
  My grandfather is a veteran so he doesn't have to pay for bus tickets. (Mój dziadek jest kombatantem, więc nie musi płacić za bilety autobusowe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wysłużony
  He is the most veteran player in the national team. (On jest najbardziej wysłużonym graczem w drużynie narodowej.)
  My grandfather is a veteran soldier. (Mój dziadek jest wysłużonym żołnierzem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "veteran"

rzeczownik
veteran car BrE = zabytkowy samochód (wyprodukowany przed 1896 rokiem)
Veterans Day = Dzień Kombatanta (11 listopada, rocznica zakończenia I wojny światowej)
kolokacje
Zobacz także: Veterans of Foreign Wars, VFW