"vehement response" — Słownik kolokacji angielskich

vehement response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowna odpowiedź
  1. vehement przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The most vehement response came from a beggar dressed as a jester who was standing on a box in the middle of a crowded Times Square sidewalk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo