"uzdatniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzdatniać" po polsku — Słownik angielsko-polski

uzdatniać

czasownik
  1. treat ****   [TRANSITIVE]
    You can buy a proper equipment to treat the water at your own house. (Możesz kupić odpowiedni sprzęt, by uzdatniać wodę w swoim własnym domu.)
    Sewer system treats our water. (Kanalizacja uzdatnia naszą wodę.)