"ustawiać się w linii" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustawiać się w linii" po polsku

"ustawiać się w linii" — Słownik kolokacji angielskich

bring into line kolokacja
  1. bring czasownik + line rzeczownik = stawać w szeregu, ustawiać się w linii
    Zwykła kolokacja

    Some way has to be found of bringing past and present into line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo