KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"usilnie starać się coś zrobić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usilnie starać się coś zrobić" po polsku

usilnie starać się coś zrobić

czasownik
  1. will something away  
    After the divorce, he willed his wife to return but she never did that. (Po rozwodzie usilnie starał się, aby żona do niego wróciła, ale nigdy tego nie zrobiła.)
    Tanya said nothing, trying to will away the awful lump in her throat. (Tanya nic nie powiedziała, usilnie próbując pozbyć się okropnej guli w gardle.)
idiom
  1. bend over backwards

powered by  eTutor logo