"used to get" — Słownik kolokacji angielskich

used to get kolokacja
Popularniejsza odmiana: use to get
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyty by dostać
  1. use czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    All my life people have used me to get what they wanted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo