"use the resources" — Słownik kolokacji angielskich

use the resources kolokacja
Popularniejsza odmiana: use resources
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj zasobów
  1. use czasownik + resource rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Common sense in using our few resources was the other.

    Podobne kolokacje: