"use the liquid" — Słownik kolokacji angielskich

use the liquid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zużyj płyn
  1. use czasownik + liquid rzeczownik
    Silna kolokacja

    If either is present, do not use the liquid.

    Podobne kolokacje: