"use steroids" — Słownik kolokacji angielskich

use steroids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): steroidy wykorzystania
  1. use czasownik + steroids rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The number of male students that reported having used steroids within a year was cut by 50 percent.

    Podobne kolokacje: