"use proves" — Słownik kolokacji angielskich

use proves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie dowodzi
  1. use rzeczownik + prove czasownik
    Luźna kolokacja

    This continued use has proved that the Vortec is very reliable.

    Podobne kolokacje: