ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"use one's tactics" — Słownik kolokacji angielskich

use one's tactics kolokacja
Popularniejsza odmiana: use tactics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś taktyki
  1. use czasownik + tactic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People learn to use the tactics which work for them.

    Podobne kolokacje: