"use one's celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś sława
  1. use czasownik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In that case, if you could use your celebrity to promote one issue, what would it be?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo