"use one's bathroom" — Słownik kolokacji angielskich

use one's bathroom kolokacja
Popularniejsza odmiana: use the bathroom
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś łazienka
  1. use czasownik + bathroom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A man came to the door and asked if he might use the bathroom.

    Podobne kolokacje: