"use of oil" — Słownik kolokacji angielskich

use of oil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie oleju
  1. oil rzeczownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Before the use of natural gas or oil for heat, coal was used.

    Podobne kolokacje: