"use harms" — Słownik kolokacji angielskich

use harms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie szkodzi
  1. use rzeczownik + harm czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Inspections suggested that continued use of the lift span could harm the structural integrity of the bridge.

    Podobne kolokacje: