"use ensures" — Słownik kolokacji angielskich

use ensures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie zapewnia
  1. use rzeczownik + ensure czasownik
    Luźna kolokacja

    This is known as traffic shaping and careful use can ensure a better quality of service for time critical services even on extremely busy networks.

    Podobne kolokacje: