"use drops" — Słownik kolokacji angielskich

use drops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie urywa się
  1. use rzeczownik + drop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The use of illegal drugs by youths aged 12 to 17 dropped sharply from 1997 to 1999, the federal government said today.

    Podobne kolokacje: