"use demonstrates" — Słownik kolokacji angielskich

use demonstrates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie dowodzi słuszności
  1. use rzeczownik + demonstrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She claimed her use of the word "hate" demonstrated how furious she was, at the time.

    Podobne kolokacje: