"use damages" — Słownik kolokacji angielskich

use damages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie uszkodzenia
  1. use rzeczownik + damage czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So far, the use of present-time energies hasn't damaged the linkage.

    Podobne kolokacje: